תקנון חוגי יוגה באוויר לילדים

נהלי הרשמה, פעילות ותשלומים לחוגים ופעילויות בסטודיו שבלולנה

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

נהלי הרישום והתשלום:

 • שנת הפעילות מתקיימת בין חודשים ספטמבר עד סוף יוני, למעט ערבי חג, ימי חג, חול המועד סוכות, חנוכה, פורים וחול המועד פסח. רשימת החופשות באתר.
 • שבלולנה מתחייבת למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי.
 • מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלות שנתית ומחולק ל-10 תשלומים חודשיים. החופשות בחגים שבהם אין פעילות נכללות בעלות החוג.
 • הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
 • התשלום בגין הפעילות הינו תשלום שנתי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית מאחר ומקומו/ערסל בקבוצה נשמר.
 • פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.
 • שבלולנה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד החוגים בהודעה מראש.
 • אי השתתפות בפעילות מכל סיבה אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלאו שכר הלימוד.
 • במקרה של ביטול חוג ע"י שבלולנה יוחזר חלק יחסי של התשלום לנרשמים.
 • בגין היעדרות מדריך, השיעור יועבר ע״י ממלא מקום או יוחזר שיעור במועד אחר.
 • שבלולנה שומרת לעצמה זכות במקרה צורך להחליף מדריך של קבוצה במדריך אחר בעל הכשרת מדריך יוגה באוויר לילדים.
 • המשתתפים מגיעים לכל השיעורים במועדם .כל היעדרות מחייבת, במידת האפשר, הודעה מראש של המשתתף או הוריו.
 • שבלולנה לא מחויבת ליצור מטעמה קשר לבירור.
 • ההשתתפות בשיעור היא לשיעור אליו נרשם המשתתף בלבד. לא תינתן אפשרות להשתתפות בשיעור אליו לא רשום המשתתף באופן קבוע – גם לא על מנת להשלים שיעור שהוחסר. יתרה מכך, לא יינתנו שיעורי השלמה על חיסור כלשהו מטעם המשתתף.
 • שבלולנה אחראית על המשתתף בשעות פעילות החוג  אליו נרשם המשתתף /ת בלבד. 

 

הנחות

 • לילד שני במשפחה תינתן 10% הנחה.

 

ביטול השתתפות

 • אי השתתפות בשיעור מכל סיבה שהיא אינה משחררת את המשתתף מתשלום דמי הלימוד המלאים.
 • לא יינתן זיכוי כספי בגין היעדרות משיעורים, עקב נסיעות, חופשות משפחתיות או סיבות אחרות זמניות. אין החזר כספי בגין חלקיות חודש.
 • במקרה של ביטול ההשתתפות בחוג ע״י התלמיד יש להודיע שבועיים מראש (14 יום) יוחזר חלק היחסי של התשלום השנתי בתום שבועיים של הודעת הביטול.
 • המשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף תקופת התשלום.
 • אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

 

אופן התשלום

 • המחאות:ניתן לשלם בהמחאות דחויות, מספר התשלומים כמספר חודשי ההשתתפות העתידיים. עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסויי ההוצאות על סך 25 ₪. את ההמחאות יש לכתוב לראשון בכל חודש.
 • אשראי:ניתן לשלם באשראי, מספר התשלומים כמספר חודשי ההשתתפות העתידיים.
 • מזומן אף ורק בתשלום אחד עבור שנה ללא אפשרות לתשלומים.

 

שיעור ניסיון

כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה שהחליט להרשם ישלם גם עבור השיעור הנ"ל.

לא יובטח מקום בשיעור, אלא לאחר הרשמה והסדר תשלום כאמור לעיל.