תקנון קורס מדריכי

FLYoga Adults

שלום

שמחים שבחרת להירשם לקורס מדריכי FLYoga Adults ומאחלים לך הצלחה גדולה בלימוד!

רגע לפני שאת נרשמת ומתחילה את הקורס אנחנו מבקשים שתקראי בעיון את התקנון.

חשוב לנו שהדברים יהיו ברורים על מנת למנוע אי הבנות בהמשך רק לאחר אישורך נוכל לסיים את הרשמתך הסופית לקורס.

זכאות לתעודה

התלמיד בקורס יהיה זכאי לתעודת “מדריך מוסמך ל- FLYoga Adults” לאחר עמידה בכל דרישות הקרוס. הקורס כולל תכנים מעשיים ותיאורטיים. כחלק מדרישות הקורס תצטרכי ללמוד תכנים תיאורטיים ולענות על השאלות. כחלק מהתכנים המעשיים תצטרכי להעביר התנסות באחד מהמפגשים של הקורס.

גישה לחומרי הקורס וזכויות יוצרים

 • כחלק מהקורס התלמיד יקבל גישה לחומרים באתר הכוללים סרטוני הדרכה, מערכי שיעור ומצגות. החומרים מוגנים ע”י שם משתמש וסיסמא.
 • הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. השימוש בחומרים מותר רק על פי התנאים הנ”ל.
 • התלמיד מתחייב לשמור על זכויות יוצרים של סמיון שור ושל לנה שור ושל שבלולנה ולא להעביר, למכור, לשכפל או לשים בגישה חופשית חומרים שיתקבלו במהלך הקורס, לרבות מערכי שיעור, סרטוני הדרכה, מצגות, תמונות או כל חומר או מסמך פיזי או דיגיטלי.
 • שיעורים מלאים של יוגה אווירית למבוגרים וסרטוני הדרכה של תרגילים יהיו זמינה באתר למשך שנה מסיום הקורס.
 • אנחנו רוצים שתתחילו ללמד מיד עם סיום הקורס לא רוצים שתהפכו להיות תלמידים נצחיים ולכן הקלטות של הקורס בסטודיו תהיו זמינות במשך הקורס ועד שבועיים לאחר סיום הקורס.
 • לבנות העושות קורס באונליין או קורס היברידי המשלב לימודים באונליין עם תרגול בסטודיו או זום – הקורס מתוכנן ל-5-6 שבועות, אבל אנחנו יודעים שלפעמים הדברים לוקחים קצת יותר זמן ולכן התכנים של הקורס יהיו זמינים למשך 4 חודשים. לאחר מכן יהיה לכן הקלטות של שיעורים וסרטונים של התרגילים.

תנאי קורס כלליים

 • אנחנו נשתדל לשמור על תוכנית הלימודים כפי שפורסמה, אולם שמורה לנו הזכות לשנות ימים ושעות לימוד. כמו כן, שמורה לה הזכות לשנות את מיקום המפגש בהתאם לצורכי הקורס. על כל שינוי ישלח הודעה לתלמידים.
 • אנחנו נשתדל לשמור על תוכן של הקורס כפי שפורסם אולם שומרה לנו הזכות לשנות חלק מתוכן של הקרוס על מנת לעביר תכנים שלדעתנו נדרשים יותר.
 • פתיחתו והמשך קיומו של כל קורס מותנים בהשתתפות מספר מינימאלי של תלמידים, כפי שיקבע על ידינו

ביטולים והחזרים

 • ניתן לבטל הרשמה עד שבועיים לפני תחילת הקורס, בקבלת החזר מלא.
 • במקרה של ביטול הרשמה בפחות משבועיים לתחילת הקורס – יגבו 500 ₪ דמי ביטול.
 • לא ניתן לבטל השתתפות בקרוס לאחר תחילתו או לאחר קבלת גישה לחומרים של הקורס.
 • במקרה של החסרת המפגש מצד תלמיד – לא יינתן החזר על המפגש, אבל יש אפשרות לקבל הקלטה של התכנים שהועברו במפגש.
 • במקרה של ביטול המפגש מצד המרצה – יקבע המפגש חלופי.

עמידה בתשלום שכ”ל

 • התלמיד מתחייב לשלם את שכ”ל במלואו בכפוף למועדים כפי שסוכמו.
 • התלמיד מצהיר כי ידוע לו כי אי תשלום שכר הלימוד במלואו ו/או בחלקו יחייב אותו בכל ההוצאות הכרוכות בגביית החוב כולל ריבית והצמדה.
 • ידוע לתלמיד כי אי עמידה בתשלומי שכ”ל מבטלת את זכותו להשתמש בחומרים של הקורס לצורך העברת שיעורי FLYoga Adults  או כל פעילות אחרת בערסלים

אחראיות

 •  התלמיד מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או החומרים שילמדו בקורס. סמיון שור ולנה שור לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם לתלמיד או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או החומרים שנלמדים בקורס
 • התלמיד הלומד בקורס אונליין, דרך סרטוני דרכה, שידורים חיים כגון זום או פייסבוק, מצהירים שהוא האחראי הבלעדי לנעשה אצלו בבית. סמיון שור ולנה שור לא יהיו אחראים לתרגול או לאימון שנעשה לא בסטודיו שבלולנה גם אם מועבר בשידור בזמן אמת ולא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם לתלמיד או לכל צד שלישי אחר, במהלך לימוד עצמי או דרך שידור כשהוא לא נמצא בסטודיו.
 • יוגה אווירית אינה מומלצת ואינה בטוחה במקרים רפואיים מסוימים. בהסכמה לתקנון זה, אני מאשר שרופא מורשה אימת את בריאותי ומצבי הגופני ואישר להשתתף בתוכנית כושר כזו.
 • כמו כל דבר בחיים גם במקרה של FLYoga Adults  שיווק, ארגון ולימוד קבוצות מצריך מאמץ. לכן סמיון ולנה שור אינם אחראים על התוצאות עסקיות או פרטיות של בוגרי הקורס לאחר סיום הלימודים.
 • פעילות FLYoga Adults היא פעילות באוויר וכמו כל פעילות ספורטיבית נושאת איתה סיכונים. סמיון ולנה שור אינם אחראים לכל נזק שיגרם לתלמיד בעת השתתפות בקורס או לכל נזק שיגרם לבוגר הקורס בחוגים שלו לילדים או לו עצמו. אנחנו מבקשים מהתלמידים בקורס להקשיב לגופם ולא לעשות משהו שלא מרגיש נכון או כואב.
 • התלמיד מסיר כל אחריות מסמיון ולנה שור לנזקים העלולים להגרם במהלך הקורס או אחריו.

אי-תחרות

 • גם בעת הקורס וגם בסיומו,  התלמיד מתחייב לא להתחרות בשבלולנה ולא לפתוח או להעביר קורסים להכשרת מדריכי יוגה אווירית ולא להעביר ידע ו/או חומרים שהתקבלו בקורס
 • התלמיד מתחייב לא להתחרות בשבלולנה ולא להעביר חוגים לילדים או למבוגרים באזור פרדס חנה כרכור (כולל כפר פינס, משמרות וגן שומרון) שלא במסגרת שבלולנה ללא הגבלת זמן. אנחנו נעזור לכם לפתוח את החוגים בכל מקום אחר בארץ.

 

הגשת טופס הרשמה על ידי התלמיד מהווה אישור לכך שקרא בעיון תקנון וברורים לו הפרטים והתנאים הכלולים בתקנון זה.