שעותראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
8:30-9:30FlYoga
מבוגרים
9:00-10:00
15:00-16:00
16:00-16:45
16:30-17:15FlYoga Kids
7-8
FlYoga Kids
7-8
FlYoga Kids
5-6
FlYoga Kids
9-10
FlYoga Kids
9-10
17:20-18:05FlYoga Kids
10-12
FlYoga Kids
6-7
FlYoga Kids
5-6
FlYoga Kids
6-7
FlYoga Kids
10-12
18:10-19:10
19:30-20:30יוגה תרפיה & FlYogaFlYoga
מבוגרים
20:30-21:30