שעותראשוןשנישלישירביעיחמישי
8:30-9:30שיעור פרטי
שיעור פרטי

10:00-15:00קורס מדריכי יוגה באוויר לילדים FLYoga Kids
15:00-16:00
16:00-16:45
16:30-17:15FLYoga Kids
7-8
FLYoga Kids
5-6
FLYoga Kids
6-7
מתקדמים FLYoga Kids
9-10
17:20-18:05FLYoga Kids
9-10
FLYoga Kids
5-6
FLYoga Kids
11-12
סדנת הורים וילדים
FLYoga Parents & Kids
18:10-19:10
19:30-20:30יוגה באוויר למבוגרים FLYoga Adults
20:30-21:30